close
Premijera
 
Redatelj:
Glume:
Audio:
Titlovi:
Opširnije Opširnije Opširnije Pogledaj na HBO GO-u
Uvjeti korištenja HBO i Cinemax internet stranica

Dobrodošli na internet stranice www.hbo.hr (dalje u tekstu: “HBO Internet stranica”) i www.cinemax.hr website (dalje u tekstu: “Cinemax Internet stranica”, a HBO Internet stranica i Cinemax Internet stranica zajedno nadalje kao: “Internet stranice”) , kojima upravlja HBO Europe s.r.o. (sjedište: Prag 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj: 170 00, Češka Republika, ID br: 61466786, registriran od strane Općinskog suda u Pragu, u odjeljku C, izvadak 29418, dalje u tekstu: ”HBO”). Prije korištenja Internet stranica, molimo Vas (dalje u tekstu: “Korisnik/ci”) da pažljivo pročitate sljedeće uvjete korištenja (dalje u tekstu: “Uvjeti korištenja”). Ako Korisnik ne prihvati sljedeće Uvjete korištenja, bilo kakva upotreba Internet stranica nije dozvoljena.

Korisnici ovime potvrđuju da je HBO pružatelj HBO usluga (HBO, HBO 2, HBO 3 i njihove HD varijante) i Cinemax usluga (Cinemax, Cinemax 2 i njihove HD varijante) i pružatelj audiovizualne medijske usluge na zahtjev HBO On Demand i HBO GO.

Opseg korištenja

Korisnici mogu koristiti web stranice isključivo za svoje osobne i privatne svrhe. Upotreba u poslovne svrhe ili ponovno objavljivanje bilo kakvih informacija na internet stranicama u svrhu javnog prikazivanje je strogo zabranjeno.

Izmjena Uvjeta korištenja

HBO može, s vremena na vrijeme, u cijelosti ili djelomično, izmijeniti ove Uvjete korištenja. Korisnik ovime pristaje redovito pregledavati ove Uvjete korištenja kako bi se upoznao sa svakom promjenom. Upotreba Internet stranica nakon izmjene ovih Uvjeta korištenja će se smatrati pristankom na te izmjene. Ako prigovarate na neke takve promjene, molimo Vas da prestanete koristiti Internet stranice.

Nezakonito ponašanje korisnika

Sljedeće aktivnosti nisu dopuštene ili odobrene od strane HBO-a te mogu biti nezakonite po domaćim ili pravima Europske Unije, uključujući, bez ograničenja, sljedeće:
- Modifikaciju, prilagodbu ili dekripciju bilo kojeg dijela Internet stranica;
- Neodobreno hakiranje ili pokušaj hakiranja informatičkog sustava u vezi s Internet stranicama;
- Naklada, distribucija ili neovlašteno korištenje materijala vezanih uz Internet stranice.

Isključenje odgovornosti

U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, HBO, kao i njegovi vlasnici, povezana društva, poslovni partneri, konzultanti i agenti, ovime isključuju bilo kakvu odgovornost za autentičnost, potpunost, zakonitost, pouzdanost, funkcionalnost ili dostupnost sadržaja ili informacija na Internet stranicama.
Korištenjem Internet stranica Korisnici se slažu da koriste Internet stranice isključivo na vlastiti rizik i da HBO ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili gubitak koji bi se mogao pojaviti tijekom korištenja Internet stranica.

HBO isključuje sva jamstva i / ili garancije u najvećoj mjeri dopuštenoj pozitivnim pravom. HBO ne jamči niti garantira nesmetan rad i rad bez greške sadržaja ili funkcija Internet stranica, ispravak pogrešaka ili da server koji šalje Internet stranice nema virusa ili drugih štetnih komponenata.

HBO ne daje nikakve garancije u vezi s upotrebom ili posljedicama upotrebe sadržaja i funkcija Internet stranica, njihovoj točnosti, preciznosti, pouzdanosti ili bilo kakvoj drugoj značajci. Korisnici potvrđuju da su odgovorni za bilo koju štetu koja bi mogla nastati uređajima koji se koriste za pristup Internet stranici, kao i za servisiranje i troškove održavanje takvih uređaja.

HBO ne daje jamstvo za bilo kakav prekid usluge koji bi mogao proizlaziti iz bilo kakve greške u kvaliteti ili za bilo kakav prekid Korisnikove Internetske veze ili za bilo kakve materijalne ili nematerijalne štete ili gubitke u vezi s internetskom konekcijom.

Informacije ili mišljenja koji se pojavljuju na bilo kojoj funkcionalnosti društvenih medija Internet stranica se neće smatrati informacijama ili mišljenjima HBO-a, ili neke njegove povezane kompanije. HBO ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s ranije navedenim informacijama ili mišljenjima te Korisnik potvrđuje da svaki Korisnik može dobiti na uvid i korištenje prethodne informacije i mišljenja. HBO isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu (bilo stvarnu, posljedičnu, kaznenu ili bilo kakvu drugu štetu), povredu, dug, obvezu ili što drugo, temeljeno ili izvedeno iz bilo kakve informacije ili mišljenja koje se pojavljuje na Internet stranici.

Materijali upućeni na Internet stranice

HBO će imati neisključivu, trajnu, stalnu, beznaknadnu licencu za korištenje bilo kojeg teksta, e-maila, fotografije, videozapisa, prijedloga, koncepta ili ideja (bez obzira na to jesu li zaštićeni autorskim pravom ili ne) koji su u vlasništvu Korisnika i podneseni na Internet stranicu u bilo kojoj formi i iz bilo kojeg razloga (“Priloženi materijal”), bez obzira na mjesto s kojeg je preneseno, a HBO je ovlašten koristiti Priloženi materijal u bilo kojem trenutku i u budućnosti po vlastitom nahođenju za bilo koju svrhu. HBO ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji materijal poslan na Internet stranice.

Obeštećenje

Korisnik će obeštetiti HBO, njegove rukovoditelje, agente, zaposlenike i povezana društva za bilo koji zahtjev ili trošak u vezi s bilo kojim zahtjevom treće strana koji se može povezati s Korisnikovom povredom ovih Uvjeta korištenja.

Pravo intelektualnog vlasništva

Korisnici potvrđuju da su dizajn, izgled, slike i sadržaj Internet stranica zaštićeni autorskim i srodnim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i odgovarajući softver (aplikacija) koji se nalaze na Internet stranicama, uključujući, bez ograničenja, medijski sadržaj i fotografije, druge slike, fotografije, likove, nazive, grafike, logotipe, ilustracije, kao i softverske proizvode (aplikacije), intelektualno su vlasništvo HBO-a ili drugih društava unutar grupe njihovih društava ili treće strane koja je HBO ovlastila na korištenje. Na jednak način, sve usluge, sadržaji, informacije i primjenjivi softver (aplikacija) koji se nalaze na Internet stranicama podliježu autorskim pravima ili drugoj pravnoj zaštiti. Strogo je zabranjeno duplicirati, kopirati, distribuirati (uključujući postupke putem e-maila, faksa ili bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja), objavljivati, mijenjati, prenositi ili koristiti na drugim web stranicama ili drugim internetskim stranicama bilo koju uslugu, sadržaj, informacije ili primjenjive programe (aplikacija) dostupne na Internet stranicama.

Poveznice

HBO nije odgovoran za sadržaj vanjskih stranica koje održavaju treće osobe i na koje upućuju poveznice na Internet stranicama. Svatko može stvoriti poveznicu koja upućuje korisnike na Internet stranice, pod uvjetom da poveznica ne navodi, sugerira ili stvara utisak da HBO ili grupa, odnosno privatna osoba povezana s HBO-om sponzorira ili podržava stranicu koja vodi do ovih Internet stranica. Korisnici ne smiju koristiti logo, žig, oznaku usluge ili bilo koji drugi materijal zaštićen autorskim i sličnom pravom koji se može pojaviti na Internet stranicama, bez izričitog pisanog dopuštenja nositelja (vlasnika) navedenog znaka ili prava. Korisnici ne smiju koristiti bilo koji dio sadržaja ili neki drugi materijal koji se može naći na Internet stranicama ili ga uključiti u neku drugu Internet stranicu bez ranije pisanog dopuštenja HBO-a.

Salvatorna klauzula

Ako se pokaže da je neka odredba ovih Uvjeta korištenja ništentna ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta korištenja koji će ostati u cijelosti na snazi i s učinkom.

Primjenjivo pravo i stvarna nadležnost

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se češko pravo. Korisnik može uživati određenu zaštitu prava i drugih obvezujućih odredbi temeljem primjenjivog lokalnog pozitivnog prava. Stranke će nastojati riješiti mirnim putem sve sporove, zahtjeve, upite ili nesuglasnoti koje proizlaze ili su u vezi s ovim Uvjetima korištenja. Svi sporovi, prijepori ili zahtjevi koji potječu ili su u vezi s Uvjetima korištenja mogu biti podneseni od strane bilo koje strane isključivo nadležnom sudu Češke Republike.

Upotreba kolačića

Korisnici prihvaćaju da tijekom pregledavanja Internet stranica, sustav šalje anonimne identifikatore posjetitelja, tzv. kolačiće, na računalo Korisnika. Daljnje informacije o upotrebi kolačića dostupne su u Pravilima o kolačićima. Pravila o kolačićima čine neodvojiv dio ovih Uvjeta korištenja. Pritisnite ovdje za Pravila o kolačićima.

Jezik

Ako su uvjeti korištenja dostupni na Internet stranicama na lokalnom i na engleskom jeziku, lokalni jezik će uvijek pravagnuti.

Kontaktne informacije

HBO Europe je izravno dostupan na broj telefon u Češkoj Republici +420 261 094 44 na češkom ili engleskom jeziku ili na sljedećoj e-mail adresi: sekretariat@hbo.cz na češkom ili engleskom jeziku.
Vijeće za radio i televizijsko emitiranje, Škrétova 44/6, 120 00 Prag 2, Češka Republika, www.rrtv.cz, je regulatorno tijelo koje nadgleda HBO usluge.

Zadnje ažurirano 25. svibnja 2018.

 

Dragi posjetitelju, ova web stranica koristi kolačiće sa svrhom pružanja web usluga i pogodnosti koje ne bi bilo moguće pružiti bez uporabe kolačića. Posjetom i korištenjem ove web stranice dajete svoj izričit i dobrovoljan pristanak za učitavanje kolačića na Vaš pretraživač.

Saznati više o kolačićima i promijeniti svoje postavke kolačića možete ovdje.Ne prikazuj ovu poruku ponovno.